StepOne ERP


ERP sustav zasnovan na Oracle tehnologiji namijenjen korištenju u većim tvrtkama. Samostalno razvijen sustav do sada implementiran u više od 200 tvrtki u RH i BiH. Sustav odlikuje iznimna sigurnost i brzina kod obrada velikog broja podataka.

StepOne ERP obuhvaća standardne poslovne funkcije na područjima proizvodnje, komercijalnog poslovanja, računovodstva i financija:

KOMERCIJALNO POSLOVANJE

Nabava

Osigurava nadzor i upravljanje svim nabavnim aktivnostima (pravila nabave, planiranja potreba, odobravanja, provođenja nabave, praćenja i analize).

Prodaja

Planiranje i provođenje svih prodajnih aktivnosti (upiti, ponude, prodajni nalozi, ugovori, cjenici, akcije) uz automatizirano fakturiranje i E-račune.

Maloprodaja

Omogućava upravljanje većim brojem maloprodajnih mjesta sa širokim asortimanom roba.

RAČUNOVODSTVO

Dugotrajna imovina

Modul osigurava praćenje promjena vrijednosti i stanja velikog broja osnovnih sredstava.

Knjigovodstvo zaliha

Kontrolni modul za planiranje i izračun cijena proizvodnje, analize odstupanja, praćenje promjena, rentabilnost proizvoda.

Glavna knjiga

Cjelovita knjigovodstvena evidencija sa svim standardnim analitičkim evidencijama (salda-conti, banke, blagajne, izvodi) i izvještajima uz napredne module za  financijsko izvještavanje i analizu.

SKLADIŠTE I PROIZVODNJA

Skladišno poslovanje

Planiranje i upravljanje svim kretanjima zaliha na vašim skladištima uz mogućnost automatizacije korištenja bar-kodova i qr-kodova.

Proizvodnja

Cjelovit nadzor nad proizvodnim procesima u pogonu uz planiranje resursa te praćenje svih inputa i outputa uz analize odstupanja od planova.

PLAĆE I KADROVI

Obračun plaća

Idealan za primjenu u sredinama s velikim brojem djelatnika uz mogućnost slanja listića i rješenja mailom djelatnicima.

HR

Cjelovita kadrovska evidencija s radnim kalendarima, evidencijama godišnjih odmora, ugovorima o radu i praćenjem karijere zaposlenika.